ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งแช่น้ำพุร้อนเค็มเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 8 บ้านควน

มิถุนายน 24, 2019