วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าเพื่อความผาสุขแก่ประชาชน ไปกับเรา…

ผู้บริหารระดับสูง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
นายอำเภอ
กลไกขับเคลื่อนองค์กรก้าวไปข้างหน้า...

การจะทำงานที่มั่นคงและก้าวหน้านั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วย เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๑๓

ข้าราชการ

พนักงาน/เจ้าหน้าที่

ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น

50874003_1059832260866548_2694470449227628544_n50874003_1059832260866548_2694470449227628544_n

นายอำเภอ/ปลัดอำเภอ

นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่

wp-1475754731254wp-1475754731254

สัสดีอำเภอ

งานสัสดีอำเภอ

ZIN1kd1FZIN1kd1F

งานพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชน ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

ตรากรมปศุสัตว์ตรากรมปศุสัตว์

ปศุสัตว์อำเภอ

งานปศุสัตว์อำเภอ

img_4699f96ebbf9e081b4d7dc906141bbbeimg_4699f96ebbf9e081b4d7dc906141bbbe

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ดูแลเรื่องท้องถิ่น

sompagonsompagon

สำนักงานสรรพากรอำเภอ

ดูแลเรื่องภาษี พิทักษ์ผลประโยชน์ของรัฐ

imagesZRTBE5A1imagesZRTBE5A1

ผู้นำท้องที่

ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ประสานงานระหว่างรัฐกับประชาชน

ติดต่อเรา

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่...

ADDRESS

ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

PHONE

075-702779

EMAIL

admin@khlongtom.com

SOCIAL