หัวข้อ-ผู้บริหาร
นายอำเภอ
หัวข้อ-ข่าวสาร
cropped-Wed@amphoe1
หัวข้อ-วีดีทัศนื
"กรมการปกครอง" ยุค 4.0
Spot ประชารัฐ กรมการปกครอง
บัตรประชาชนหายต้องทำอย่างไร?
Spot animation ศูนย์ดำรงธรรม
Spot ศูนย์บริการประชาชน
หัวข้อ-กิจกรรม
หัวข้อ-ข่าวเด่น

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่(หลังใหม่) พร้อมผู้บริหารระดับสูงทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

/ ข่าวเด่น
icon_procure
หัวข้อปลัด
หัวข้อ-ลิงค์สำคัญ
1
4
7
8
9
10
12
13
14

คำขวัญ

สระมรกตขึ้นชื่อ นามระบือแหล่ง
ลูกปัดงามเด่นชัดน้ำตกร้อนชื่อกระฉ่อนนกแต้วแร้ว

กลไกขับเคลื่อนองค์กร

ปัจจัยสำคัญของการบริหารนั้นประกอบไปด้วยสิ่งสำคัญ 4 ประการ นั่นก็คือ มนุษย์, เงินทุน, วัสดุอุปกรณ์ต่าง, และการบริหารจัดการ ใน 4 ประการนี้ส่วนที่มีความสำคัญที่สุดเห็นจะเป็นมนุษย์นั่นเอง เพราะนี่คือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการบริหารจัดการแต่ละองค์กร บุคคลที่มีศักยภาพย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพในคราวเดียวกันด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้องค์กรเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ….

นายอำเภอ

ปลัด/ข้าราชการ

กำนัน/ผู้ใหญ่

50874003_1059832260866548_2694470449227628544_n50874003_1059832260866548_2694470449227628544_n

นายอำเภอ

‘นายอำเภอ’ ใหม่ ย้ำยึดคุณธรรม

mainmain

ปลัดอำเภอ/ข้าราชการ

ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

main2main2

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้นำท้องที่ ทวีความสุข มุ่งพัฒนาร่วมแก้ปัญหาเพื่อปวงประชามีสุข

wp-1475754731254wp-1475754731254

สัสดี

ยึดมั่นความถูกต้อง มองกาลไกล

sompagonsompagon

สรรพากร

เรื่องเกี่ยวกับภาษีต่างๆ

ตรากรมปศุสัตว์ตรากรมปศุสัตว์

ปศุสัตว์

เรื่องเกี่ยวการปศุสัตว์

ZIN1kd1FZIN1kd1F

พัฒนาชุมชน

ความสุขของชุมชน เพื่อคนในชุมชน

img_4699f96ebbf9e081b4d7dc906141bbbeimg_4699f96ebbf9e081b4d7dc906141bbbe

ท้องถิ่นอำเภอ

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ติดต่อเรา

ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ที่อยู่

ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม
หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120

โทรศัพท์

075-702 779

EMAIL

khlongto@khlongtom.com

SOCIAL