อธิบดีกรมการปกครอง ประธานพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่)

อธิบดีกรมการปกครอง ประธานพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่)

- มกราคม 11, 2020

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่(หลังใหม่) พร้อมผู้บริหารระดับสูงทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

Written by khlongtom